Έγκριση πρακτικού επιτροπής προσφυγών & πρακτικού αξιολόγησης τεχνικών προσφορών για την επιλογή αναδόχου για την υπηρεσία <<Παρακολούθηση Ειδών και Τύπων Οικοτόπων>> (monitoring)

Δείτε το Πρακτικό εδώ  

Tuesday, July 1, 2014 11:42:00 AM Categories: Προκυρήξεις

Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού
Αμφίκλεια 35 002 Φθιώτιδα
[τηλ/φαξ]:   +30 22340 23529
[e]:  info@parnassosnp.gr  |  fdparnas@yahoo.gr
Με τη Συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαικής Ένωσης
Copyright (c) 2013 ΦΔΕΔ Παρνασσού.  |  Σχεδιασμός & Κατασκευή Ιστοσελίδαςmaga-zein.com