Βιβλιογραφία

  • Αραμπατζής, Ι. Θεόδωρος (1998): Θάμνοι και δέντρα στην Ελλάδα, Τόμος Ι. Οικολογική Κίνηση Δράμας-Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας. Δράμα, σελ 8-22.
  • Καζάνης Δημήτρης, 2011. Ελληνικά Φυτά. In: Οικονόμου-Αμίλλη Α. (επιμέλεια έκδοσης), Βιοποικιλότητα του Παρνασσού. Δραστηριότητες του Βοτανικού Μουσείου ΕΚΠΑ, Αθήνα, σελ. 31-74
  • Ντάφης Σ. 1972. Δασική Φυτοκοινωνιολογία σελ.116
  • Ντάφης Σ., Εύα Παπαστεργιάδου, Κ.Γεωργίου, Δ. Μπαμπαλώνας, Θ.Γεωργιάδης, Μαρία Παπαγεωργίου, Θάλεια Λαζαρίδου και Βασιλική Τσιαούση. 1997. Οδηγία 92/43/ΕΟΚ, Το έργο των οικοτόπων στην Ελλάδα: Δίκτυο Φύση 2000. Συμβόλαιο αριθμός Β4-3200/84/756, Γεν. Διεύθυνση ΧΙ Επιτροπή Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας- Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων Υγροτόπων, σελ.243
  • ΥΠΕΧΩΔΕ, 2003. Δ/νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού, Τμήμα Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη Εθνικού Δρυμού Παρνασσού, Αθήνα. Κεφ.2, Σελ. 17-37

Ηλεκτρονική Βιβλιογραφία

  • Euro+med PlantBase:

 http://ww2.bgbm.org/EuroPlusMed/

  • Φιλότης- Βάση δεδομένων για την Ελληνική Φύση:

 http://filotis.itia.ntua.gr/home/

Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού
Αμφίκλεια 35 002 Φθιώτιδα
[τηλ/φαξ]:   +30 22340 23529
[e]:  info@parnassosnp.gr  |  fdparnas@yahoo.gr
Με τη Συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαικής Ένωσης
Copyright (c) 2013 ΦΔΕΔ Παρνασσού.  |  Σχεδιασμός & Κατασκευή Ιστοσελίδαςmaga-zein.com