Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Ανάθεσης Γενικών Υπηρεσιών με θέμα: Φέρουσα ικανότητα και κατευθύνσεις για την ανάδειξη και την διαχείριση των επισκεπτών στον Εθνικό Δρυμό Παρνασσού

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Ανάθεσης Γενικών Υπηρεσιών με θέμα: "Φέρουσα ικανότητα και κατευθύνσεις για την ανάδειξη και την διαχείριση των επισκεπτών στον Εθνικό Δρυμό Παρνασσού", του Υποέργου 1 της Πράξης «Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού για Δράσεις Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, Ειδών και Οικοτόπων», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξή» του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού, με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ, με εκτιμώμενη αξία 48.387,10 χωρίς ΦΠΑ (60.000,00 με ΦΠΑ)

 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 20/12/2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ.

 

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 21/12/2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ

 

Για να κατεβάσετε το τεύχος της υπ’ αρ. 763/01-12-2021 διακήρυξης πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε την περίληψη της υπ’ αρ. 763/01-12-2021 διακήρυξης πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε το Παράρτημα ΕΕΕΣ-ΤΕΥΔ της υπ’ αριθμ. 763/01-12-2021 διακήρυξης πατήστε εδώ

 

Βοηθητικά έγγραφα για προσφέροντες:

-Αποδεικτικά μέσα 

-Δηλώσεις αποκλεισμού

-Δήλωση Ακεραιότητας

 

Ενημέρωση σχετικά με την 1η παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας του Διαγωνισμού πατήστε εδώ

 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 23/12/2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 μ.μ.

 

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 10/01/2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ.

 

Ενημέρωση σχετικά με την 2η παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας του Διαγωνισμού πατήστε εδώ

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 28/12/2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ.

 

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 10/01/2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ.

 

 

 

 

Wednesday, December 1, 2021 12:43:00 PM

Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού
Αμφίκλεια 35 002 Φθιώτιδα
[τηλ/φαξ]:   +30 22340 23529
[e]:  info@parnassosnp.gr  |  fdparnas@yahoo.gr
Με τη Συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαικής Ένωσης
Copyright (c) 2013 ΦΔΕΔ Παρνασσού.  |  Σχεδιασμός & Κατασκευή Ιστοσελίδαςmaga-zein.com