Ο Εθνικός Δρυμός Παρνασσού ιδρύθηκε το 1938 με σκοπό την προστασία του σπάνιας ομορφιάς περιβάλλοντός του, με τη θεσμοθέτηση καταρχήν του πυρήνα του, ως περιοχή προστασίας, όπως αυτός ορίζεται από τα Βασιλικά Διατάγματα του 1938 και 1939 (ΦΕΚ 286/Α και ΦΕΚ 1/Α, αντίστοιχα).

 

Μετά από 40 χρόνια περίπου ορίσθηκαν το Καταφύγιο Άγριας Ζωής  «Ασπρόχωμα– Ψιλό – Προντόλη – Κελάρι (Αράχωβας)», έκτασης 4.670,3 εκταρίων (ΦΕΚ 1043/Β/1976) και το Εκτροφείο Θηραμάτων «Αμφίκλειας» (κρατικό), έκτασης 250 εκταρίων, (ΦΕΚ 406/Β/76).

 

Μερικά χρόνια αργότερα, θεσμοθετήθηκε ως Αισθητικό Δάσος το «Περιαστικό Δάσος Τιθορέας», έκτασης 200 εκταρίων (ΠΔ ΦΕΚ 125/Δ/1979).

 

Στη συνέχεια, η Ε.Ε. αντιλαμβανόμενη την οικολογική, αισθητική και οικονομική σημασία των οικοτόπων και της άγριας χλωρίδας και πανίδας, προχώρησε στη δημιουργία του οικολογικού δικτύου «Natura 2000» (το μεγαλύτερο οικολογικό δίκτυο παγκοσμίως).

 

Διέπεται από την κοινοτική οδηγία περί πτηνών 79/409/ΕΟΚ(η οποία έχει αναθεωρηθεί με την  2009/147)  δηλ. από ένα σύνολο οδηγιών που περιγράφει τη διαδικασία ένταξης περιοχών, σημαντικών για την αναπαραγωγή και διαμονή των πουλιών, σε καθεστώς προστασίας και που ονομάζονται Ζώνες Ειδικής Προστασίας ή ΖΕΠ.

 

Στον Παρνασσό έχει θεσμοθετηθεί η ΖΕΠ “Όρος Παρνασσός” με κωδικό GR 2410002, το μεγαλύτερο τμήμα της οποίας εποπτεύεται και προστατεύεται από τον ΦΔΕΔ Παρνασσού.

 

Επιπλέον, το Δίκτυο «Natura 2000» διέπεται και από την κοινοτική οδηγία περί οικοτόπων 92/43/ΕΟΚ (για την ένταξη και προστασία τους). Σύμφωνα με αυτή κάθε κράτος-μέλος έχει χαρακτηρίσει εντός της επικράτειάς του «Ειδικές Ζώνες Διατήρησης» (ΕΖΔ).

 

Σε αυτές πρέπει να εξασφαλίζεται η διατήρηση ή η αποκατάσταση των οικοτόπων, σύμφωνα με τις αρχές της αειφορίας, έτσι ώστε να έχουν τη δυνατότητα να απολαμβάνουν την ποικιλία των φυτών, των ζώων και του τοπίου που εμπεριέχουν και οι μελλοντικές γενιές.

 

Στον ορεινό όγκο του Παρνασσού έχει θεσμοθετηθεί η ΕΖΔ “ΝΑ Παρνασσός - Εθνικός Δρυμός Παρνασσού – Δάσος Τιθορέας” (GR 2450005), που αποτελεί το μεγαλύτερο τμήμα της περιοχής ευθύνης του Φορέα Διαχείρισης.

 

Τέλος, θεσμοθετήθηκε ο Αρχαιολογικός Χώρος των Δελφών και το  ευρύτερο Δελφικό Τοπίο σύμφωνα με το ΦΕΚ 147/Α/2012.

 


ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ εδώ

Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού
Αμφίκλεια 35 002 Φθιώτιδα
[τηλ/φαξ]:   +30 22340 23529
[e]:  info@parnassosnp.gr  |  fdparnas@yahoo.gr
Με τη Συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαικής Ένωσης
Copyright (c) 2013 ΦΔΕΔ Παρνασσού.  |  Σχεδιασμός & Κατασκευή Ιστοσελίδαςmaga-zein.com