Προκήρυξη ΣΟΧ 1 / 2013 - για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Αιτήσεις απο 21 εως και 30 Μαίου 2013.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2013
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων


Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού Ανακοινώνει Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη εποχικών αναγκών του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού, που εδρεύει στην Αμφίκλεια Φθιώτιδας, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης "Προστασία και διατήρηση της Βιοποικιλότητας του Εθνικού Δρυμού Παρνασσού" που έχει ενταχθεί στον Άξονα Προτεραιότητας 5 – "Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής Στερεάς Ελλάδας" του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ), 2007-2013.

Κατεβάστε Εδώ

 

Προκήρυξη
Έντυπο Αίτησης

 

Friday, May 17, 2013 10:47:00 AM Categories: Προκυρήξεις

Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού
Αμφίκλεια 35 002 Φθιώτιδα
[τηλ/φαξ]:   +30 22340 23529
[e]:  info@parnassosnp.gr  |  fdparnas@yahoo.gr
Με τη Συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαικής Ένωσης
Copyright (c) 2013 ΦΔΕΔ Παρνασσού.  |  Σχεδιασμός & Κατασκευή Ιστοσελίδαςmaga-zein.com