Συστάσεις σχετικά με τις επισκέψεις σε σπήλαια της προστατευόμενης περιοχής του όρους Παρνασσού

Στο ασβεστολιθικό υπόβαθρο του Παρνασσού έχει διαμορφωθεί ένα πολύ έντονο ανάγλυφο, με την παρουσία πολλών σπηλαίων, βαράθρων και φαραγγιών, σε ορισμένα από τα οποία φιλοξενούνται αρκετά είδη νυχτερίδων. Τα ευαίσθητα αυτά θηλαστικά προστατεύονται από την εθνική και τη διεθνή νομοθεσία (Προεδρικό Διάταγμα 67/81, Οδηγία 92/43/ΕΟΚ, Συμφωνία EUROBATS, Σύμβαση της  Βέρνης,), ενώ πολλά από αυτά συμπεριλαμβάνονται στο Κόκκινο Βιβλίο των Απειλούμενων Ζώων της Ελλάδας (2009). 


Καθώς τα σπήλαια και τα βάραθρα μπορεί να αποτελούν τόπους κατοικίας για χειμερινές ή/και αναπαραγωγικές αποικίες ή ακόμα και σταθμούς μετανάστευσης νυχτερίδων, καλό θα ήταν να έχουμε υπόψιν μας τον παρακάτω οδηγό συμπεριφοράς από τον Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Δρυμού Παρνασσού που αφορά επισκέψεις σε σπήλαια.

 


Σε περίπτωση υψηλής επισκεψιμότητας σε σπήλαιο με αποικίες νυχτερίδων, ο θόρυβος, η φωταγώγηση από φακούς, τα φλας φωτογραφικών μηχανών, κ.λπ. μπορεί να προκαλέσουν σοβαρή όχληση στις νυχτερίδες, η οποία μπορεί να οδηγήσει στην εγκατάλειψη του σπηλαίου από αυτές, ακόμα και στο θάνατό τους ή στην εγκατάλειψη νεογνών αν η επίσκεψη γίνει στη διάρκεια της αναπαραγωγικής περιόδου. Η όχληση από τυχόν επισκέπτες συνεπώς πρέπει να αποφεύγεται ή να ελαχιστοποιείται για όσο χρονικό διάστημα οι αποικίες είναι παρούσες. Μεγαλύτερη προσοχή πρέπει να δίνεται από τα μέσα περίπου της άνοιξης μέχρι τα μέσα με τέλη καλοκαιριού, όταν σχηματίζονται οι μητρικές αποικίες αναπαραγωγής (εγκυμοσύνη, γεννήσεις, γαλουχία), καθώς επίσης και κατά τους χειμερινούς μήνες, όταν οι νυχτερίδες βρίσκονται σε χειμερία νάρκη, οπότε και οι επισκέψεις πρέπει να αποφεύγονται. 


Με βάση τα ως άνω, σε περίπτωση που διαπιστωθεί η ύπαρξη αποικιών ή/και μεμονωμένων ατόμων χειροπτέρων (νυχτερίδων), σε οποιοδήποτε από τα προαναφερθέντα σπήλαια εντός του Εθνικού Δρυμού Παρνασσού ή στην ευρύτερη περιοχή, θα πρέπει να τηρηθούν οι ακόλουθοι κανόνες συμπεριφοράς:
• Αποφυγή της άμεσης επαφής με τις νυχτερίδες (άγγιγμα – σύλληψη). Η επαφή με οποιοδήποτε άγριο ζώο πρέπει να αποφεύγεται τόσο για την ασφάλεια των ζώων όσο και για την ασφάλεια των επισκεπτών.
• Περιορισμός του θορύβου στο ελάχιστο δυνατό. 
• Αποφυγή της έκθεσης των νυχτερίδων σε φωτισμό. 
• Περιορισμός των φωτογραφίσεων στο ελάχιστο δυνατό. 
• Αποφυγή του καπνίσματος στο χώρο του σπηλαίου. 
• Επίσκεψη του σπηλαίου ανά μικρές ομάδες με περιορισμό του αριθμού των σπηλαιολόγων της εκάστοτε ομάδας στο ελάχιστο δυνατό (έως 5 άτομα) ή και διακοπή της επίσκεψης στην περίπτωση που διαπιστωθεί η ύπαρξη μεγάλων αποικιών εκατοντάδων ατόμων.

 

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

Friday, May 26, 2017 1:43:00 PM Categories: Νέα - Ανακοινώσεις

Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού
Αμφίκλεια 35 002 Φθιώτιδα
[τηλ/φαξ]:   +30 22340 23529
[e]:  info@parnassosnp.gr  |  fdparnas@yahoo.gr
Με τη Συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαικής Ένωσης
Copyright (c) 2013 ΦΔΕΔ Παρνασσού.  |  Σχεδιασμός & Κατασκευή Ιστοσελίδαςmaga-zein.com