Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Ανάδειξη Αναδόχου για το έργο "Αναγνώριση παραλλαγών τύπων οικοτόπων προτεραιότητας [6220* Ψευδοστέπα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά από Thero- Brachypodietea, 6230*Χλοώδεις διαπλάσεις με Nardus, ποικίλων ειδών, σε" 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 02/07/2021, Ημέρα: Δευτέρα, Ώρα: 14:00 μμ
Δείτε την πρόσκληση εδώ    Για να κατεβάσετε το Παράρτημα ΙV –ΤΕΥΔ της υπ’ αριθμ. 310/10.06.2021 πατήστε εδώ       Αξιολόγηση φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά» Για την υπ’ αριθμ. 375/07-07-2021 απόφαση επικύρωσης των αποτελεσμάτων του σταδίου αποσφράγισης και αξιολόγησης των φακέλων... περισσότερα
 
Thursday, June 10, 2021 4:27:00 PM
Page 4 of 39 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 > >>
Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού
Αμφίκλεια 35 002 Φθιώτιδα
[τηλ/φαξ]:   +30 22340 23529
[e]:  info@parnassosnp.gr  |  fdparnas@yahoo.gr
Με τη Συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαικής Ένωσης
Copyright (c) 2013 ΦΔΕΔ Παρνασσού.  |  Σχεδιασμός & Κατασκευή Ιστοσελίδαςmaga-zein.com